Betaling og retur

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra nettbutikken til kunde. Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen.
 
Betingelser her gjelder kun for salg i Norge med Svalbard og Jan Mayen. Evt. fraktomkostninger til sistnevnte, må tas over telefon, etter ordreregisrering.  Kunder utenfor dette området må henvende seg til oss pr. brev, e-post eller telefon.
 
 
Bestilling
Alle bestillinger betraktes som bindende. Du mottar en ordrebekreftelse pr e-mail med all info vedr bestillingen.

Force majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.
 
 
Opplysninger gitt i nettbutikken 

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi oss beskjed om dette pr e-post post@dizsmykker.no eller sms 92830551 om at du vil påberope deg mangelen. Vi vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

 

Angrerett 

Du har 14 dagers full returrett på ubrukte varer i følge angre-retttsloven. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angre-rettsskjema (som du mottok på mail) Du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet. Etter 14 dager, inntrer vanlige reklamasjonsregler. Varene du kjøper i nettbutikken må byttes eller reklamasjons behandles på samme sted, altså nettbutikken. Hvis varen er skadet i posten, ber vi deg melde fra om dette straks til post@dizsmykker.no